Pengesahan Penyata anggota Online

Salam Warga Kopkastam.  Sila Layari laman sesawang Kopkastam dan log masuk ke portal anggota untuk pengesahanPenyata tahunan Tahun 2020 dengan...

Profil 100 Koperasi Terbaik Malaysia

Tahniah Warga Kopkastam kerana mendapat kedudukan antara 100 Koperasi Terbaik Malaysia.

Borang Permohonan Pengeluaran Dividen Tahun 2020

Berikut adalah borang permohonan pengeluaran dividen bagi tahun 2020. Anggota boleh memuatturun kemudian mengisi dan menghantar semula ke pejabat koperasi...

Portal Anggota Versi Baru

Koperasi Kastam Malaysia Berhad telah menaik taraf penggunaan Portal Anggota untuk kemudahan penyemakan maklumat anggota di koperasi. Untuk anggota yang...

Pembangunan Baru Laman Sesawang Koperasi

Koperasi Kastam Malaysia Berhad akan bekerja sama dengan Vendor Vallinme Technologies Sdn Bhd untuk membangunkan Laman Sesawang rasmi Kopkastam. Ini...