Informasi Koperat

Anggota Koperasi Terdiri dari Anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia termasuk yang telah bersara. Mereka mendukong prinsip koperasi kersatu bersama-sama menaikkan taraf ekonomi dan sosial anggota . Pelbagai penglibatan koperasi dalam aktiviti-akitiviti yang dianjurkan oleh Badan kerajaan dan organisasi dapat meningkatkan lagi hubungan positif sesama anggota. 

Rukun Kejayaan Kopkastam

Pengasas Tuan Haji Mohd Illias Bin Wan Chik 

Pengasas/Bendahari Tuan Amin Bin

Sijil Penarafan Koperasi oleh Suruhjaya Koperasi Malaysia